De Jeugdacademie van FCV Dender EH wil via een duidelijke visie:

  • Een sociale rol spelen waarbij jeugdspelers de kans geboden wordt om op hun niveau de voetbalsport te beoefenen (nationaal niveau).  
  • Een belangrijke bijdrage leveren tot het spelen van nationaal voetbal op leeftijd door de organisatie van verschillende (nationale) competities.
  • Elke jeugdspeler, met in het bijzonder de onderbouw - de leeftijd tussen 5 en 10 jaar - toelaten om een hoogwaardige opleiding te krijgen op nationaal niveau. De club is de mening toegedaan dat alle jonge spelertjes de kans moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien binnen een harmonieuze, pedagogische en professionele sfeer.
  • Iedere jeugdspeler minstens één wedstrijdhelft laten spelen.
  • Jaarlijks afleveren van talentvolle, goed opgeleide voetballers aan de B-kern en A-kern van onze club.
  • Talentvolle spelers uit de Denderstreek en Vlaams-Brabant aantrekken en ontwikkelen.
  • Aansluiten bij de top van opleidingscentra in Vlaanderen.
  • Aansluiting bij de top bekomen en behouden via voortdurende evaluatie van onze opleidingsvisie.
  • Individuele begeleiding van betere spelers.

Organiseren van objectieve en subjectieve evaluaties (testbatterij).