Spelersraad

Inleiding

Steeds meer verenigingen buigen zich over de vraag waarom het beleid over de jeugd en de activiteiten voor de jeugd meestal door volwassenen bepaald en opgezet worden in plaats van de jeugd zelf hierbij te betrekken. Vandaar dat het jeugdbestuur en de sportieve cel van FCV Dender een spelersraad als gesprekspartner willen, die samengesteld is door jeugdspelers.

De spelersraad is een instrument om spelers, van U13 tot en met U19 (11><11 lichtingen) inspraak te geven binnen onze jeugdopleiding.

Wie zijn de leden van de spelersraad ?

Een overzicht van alle leden van de spelersraad seizoen 2017 – 2018 vind je hier

Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc...worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de spelersraad contacteren via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

 • De spelersraad is een middel om de jeugdspelers (U13 tot en met U19) medezeggenschap te geven binnen de jeugdopleiding van FCV Dender.
 • De primaire taak van de spelersraad is om een brug te vormen tussen het jeugdbestuur, de sportieve cel en de verschillende spelersgroepen.
 • De spelersraad zal er voor zorgen dat het jeugdbestuur en de sportieve cel nog beter geïnformeerd worden omtrent actuele wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende lichtingen.
 • De ideeën en de voorstellen tot initiatieven, afkomstig van de jeugdspelers, kunnen rechtstreeks met andere lichtingen, jeugdbestuur en sportieve cel besproken worden.
 • De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met het jeugdbeleidsplan en de clubbelangen.
 • Het jeugdbestuur en/of de sportieve cel kunnen in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen.
 • De definitieve besluitvorming is in handen van het jeugdbestuur.

Functionering

 • De spelersraad vergadert twee keer per jaar (herfst- en krokusvakantie). Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.
 • Tijdens deze vergaderingen kunnen er zowel door het jeugdbestuur, de sportieve cel als door de spelersvertegenwoordiging agendapunten ingebracht worden.
 • Elke leeftijdscategorie heeft een eigen vertegenwoordiger. De aanvoerder van iedere lichting zetelt in de spelersraad. De tweede aanvoerder vervangt hem bij afwezigheid.
 • De aanvoerder en de tweede aanvoerder polsen bij de medespelers of er opmerkingen, suggesties of knelpunten zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad.
 • De spelersraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Ouderraad en/of de jeugdcoördinator bovenbouw. Het is geenszins de bedoeling dat de voorzitter van de Ouderraad en/of de jeugdcoördinator bovenbouw de vergadering "sturen".
 • De voorzitter van de Ouderraad verzamelt alle agendapunten en stuurt 1week voor aanvang van de vergadering de te bespreken onderwerpen door naar alle leden van de spelersraad.
 • Aan het begin van ieder seizoen kan de samenstelling van de spelersraad veranderen.