Heb je een ongeval gehad of blessure opgelopen tijdens training of wedstrijd? Volg dan onderstaand stappenplan, zo kan FCV Dender Jeugd zorgen voor een vlotte afhandeling van jouw dossier bij de KBVB en de verzekering. Onderaan vind je eveneens alle benodigde documenten. 

 

Stappenplan

 • Download het formulier 'Aangifte ongeval'', vul het volledig in en plak er een kleefbriefje op van je ziekenfonds. Vergeet zeker niet het bankrekeningnummer te vermelden. 
 • Als je een arts consulteert dient deze het document 'Medisch attest' volledig in te vullen. 
 • Aansluitend bezorg je deze documenten binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval en na consultatie bij de arts, op het secretariaat van de 1e ploeg (tav Rita Pieteraerens) in de blauwe brievenbus te steken (Stadionlaan 5). 
 • De doktersbriefjes dien je eerst bij je ziekenfonds in. Deze laatste zal een attest bezorgen met vermelding van de door hen betaalde en niet terugbetaalde kosten.
 • Binnen de termijn van 8 dagen ontvangt de speler (via de club) een blauw ontvangstbewijs van de KBVB met aangiftenummer en een herstelformulier.
 • De behandelende geneesheer dient bij volledige genezing, dit blauw formulier in te vullen. Je neemt hiervan een kopie voor jezelf. Het attest van het ziekenfonds en het genezingsattest bezorg je terug op het secretariaat van de eerste ploeg tav Rita Pieteraerens. Zonder genezingsattest mag de speler NIET deelnemen aan wedstrijden! In geval van een nieuwe kwetsuur zal geen aangifte kunnen gebeuren, daar het eerste ongeval niet werd afgesloten!!
 • Afrekening medische kosten: alle ORIGINELE bewijsstukken van gemaakte onkosten, met vermelding van de tussenkomst van de mutualiteit, worden bezorgd aan Rita. De betrokkene ontvangt een detailafrekening opgemaakt door de KBVB. De terugbetaling van de kosten gebeurt onmiddellijk en wordt op de rekening van de speler gestort. Een vrijstelling door de KBVB is voorzien van 10,80 euro. Alle betalingen gebeuren via de rekening van de 1e ploeg, dus bij problemen betreffende de betalingen moet men zich wenden tot Rita Pieteraerens.

Speciale aandacht:

 • Laattijdige of onvolledige aangiften worden NIET behandeld!!
 • 1 jaar na het openen van een dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
 • Kiné-zorgen dienen vooraf aangevraagd, op voorwaarde van een sportieve inactiviteit van minstens 15 dagen. Deze worden niet langer terugbetaald van zodra een speler terug op een scheidsrechtersblad wordt ingeschreven!!
 • Indien bijkomende kiné-zorgen nodig zijn moet de bijkomende aanvraag van de dokter TIJDIG worden bezorgd op het secretariaat van de 1e ploeg. De KBVB komt pas tussen vanaf de datum van ONTVANGST van de vraag om toelating.
 • Onkosten die worden ingediend na genezingsdatum worden niet meer vergoed.

Documenten

 • Medisch attest:  Klik hier om dit attest te downloaden (in te vullen door de geneesheer)
 • Ongevalsaangifte:Klik hier om dit attest te downloaden (af te geven op het jeugdsecretariaat)

Nuttige info

 • Clubarts: Dr. Stefaan Machiels - Dwarsstraat 60 - 9470 Denderleeuw - 053/66.17.58
 • Clubkiné: Walter  Hinderdael - Osteopaat - Elf Dagwand 66 - 9470 Denderleeuw - 0475/43.85.10 - http://www.walterhinderdael.be
 • De medische procedure in schemavorm